Jätä kommentti

Publications – Julkaisut

2019

2018

2017

 • Kaikki maallinen on vain vertauskuvaa. Kirjailija Kersti Bergrothin elämäkerta. Helsinki: Kulttuuriosuuskunta Partuuna.
 • Emilia Karjula & Tiina Mahlamäki (toim.) Kurinalaisuutta ja kuvittelua. Näkökulmia luovaan tietokirjoittamiseen. Turku: Tarke.
 • Aistit ja kuvittelu kirjoittajan työkaluina. Kersti Bergrothin elämäkertaa kirjoittamassa. – Emilia Karjula ja Tiina Mahlamäki (toim.) Kurinalaisuutta ja kuvittelua. Näkökulmia luovaan tietokirjoittamiseen. Turku: Tarke, 46–75.

 • Tieteen ja uskonnon rajoilla – matka jatkuu. – Marja-Liisa Honkasalo & Kaarina Koski (toim.) Mielen rajoilla. Arjen kummat kokemukset. Helsinki: SKS, 321–338.
 • Matka Dornachiin: Kersti Bergrothin elämäkertaa kirjoittamassa. Kirjokansi 3/2017, 26–33.
 • Kersti Bergroth (1886-1975) kirjailija ja antroposofi II. Kirjokansi 2/2017, 25–33.
 • Narrien kavalkadi. Kirja-arvio teoksesta Minna-Maria Fyrqvist: Teosofien Suur-Suomi, Teos. Agricolan arvostelupalvelu.
 • Kersti Bergroth (1886–1975) kirjailija ja antroposofi I. Kirjokansi 1/2017, 36–41.
 • Kirjoittamisen aika. Hiiskuttua. Turun yliopiston humanistisen tiedekunnan verkkolehti 1/2017. http://hiiskuttua.utu.fi/2017/04/kirjoittamisen-aika/

2016

2015

 • Jaana Kouri (päätoimittaja) Pasi Enges, Tiina Mahlamäki ja Timo J. Virtanen (toimituskunta). Askel kulttuurien tutkimukseen. Turku: Turun yliopisto. Folkloristiikan, kansatieteen ja uskontotieteen oppiaineet.
 •  Ihmetteleviä etsijöitä. Uskontotieteen opiskelijoiden uskontosuhteesta. Teoksessa Jaana Kouri (toim.) Näkyvä ja näkymätön uskonto.  Etiäinen 7. Turku: Turun yliopisto, uskontotiede, 22–42. http://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/103850/etiäinen_2015.pdf?sequence=2
 • Herääminen. Kirjoittaen rakennettu muisto. Teoksessa Heikki Pesonen & Riku Hämäläinen (toim.) Kohtaamisia. Kirjoituksia uskonnosta, arjesta ja monikulttuurisuudesta, 230–239. Helsinki: Helsingin yliopisto, Uskontotiede.
 • Valoa pimeään. Kirja-arvio teoksesta Perttu Häkkinen & Vesa Iitti 2015: Valonkantajat, Like. Agricolan arvostelupalvelu.
 • Jaana Kouri & Tiina Mahlamäki. Askelia kulttuurien tutkimukseen – keskiryhmäläisten voimainponnistus. Hiiskuttua 1/2015. http://hiiskuttua.utu.fi/2015/04/askelia-kulttuurien-tutkimukseen-keskiryhmalaisten-voimainponnistus/

2014


2013

 • Tiina Mahlamäki & Tomas Mansikka: ”His Visions have Captured my Thoughts.” Emanuel Swedenborg in the Newspapers and National Literature in 19th century Finland. Karl Grandin (ed.) Emanuel Swedenborg – Exploring a ”World Memory”. Context, Content, Contribution, 296-311. Stockholm: The Center for the History of Sciences, The Royal Swedish Academy of Sciences.
 • Onko uskonnottomuudella sukupuolta? – Teologinen aikakauskirja 5-6, 62-74.
 • The Reception of Emanuel Swedenborg in Finnish Newspapers in the 19th century. – Giulia Sfameni Gasparro & Augusto Cosentino & Mariangela Monaca (eds), Religion in the History of European Culture. Proceedings of the EASR Annual Conference and IAHR Special Conference, 14-17 September 2009, Messina (Italy). (Biblioteca dell’Officina di Studi Medievali 16: 2.) Palermo: Officina di Studi Medievali, 621-629.
 • Tarina ja sen tulkintaa. Kirja-arvio teoksesta Johanna Hurtig & Mari Leppänen (toim.): Maijan tarina. Lapsenseksuaalinen hyväksikäyttö yksilön ja yhteisön traumana. Helsinki: Kirjapaja, 2012. – Elore 2013/1. <http://www.elore.fi/arkisto/1_13/mahlamaki.pdf>
 • Nostetaan teksti pöydälle eli puhetta kirjoittamisesta. – Hiiskuttua 2013/1 <http://hiiskuttua.utu.fi/2013/04/nostetaan-teksti-poydalle-eli-puhetta-kirjoittamisesta/>
 • Epätieteellisiä ajatuksia tieteellisestä pätevöitymisestäni. – Jaana Kouri (toim.) Miten minusta tuli uskontotieteen tohtori? Suomen Uskontotieteellinen Seura. <http://uskontotiede.fi/verkkoantologia/464-2/>

2012

2011

 • Avaimia arkistojen aarteisiin. Kirja-arvio teoksesta Elsi Hyttinen & Katri Kivilaakso (toim.) Lukemattomat sivut. Kirjallisuuden arkistot käytössä. SKS, 2010. – Elore 1/2011. http://www.elore.fi/arkisto/1_11/kirjat_mahlamaki.pdf  
 • Uskonto, uusateismi ja sukupuoli. Teoksessa Jussi K. Niemelä (toim.) Mitä uusateismi tarkoittaa? Turku: Savukeidas, 150-174.
 • Avaimia ja avauksia kertomuksien tutkimukseen. Kirja-arvio teoksesta Samuli Hägg & Markku Lehtimäki & Liisa Steinby (toim.) Näkökulmia kertomuksen tutkimukseen. SKS, 2009. – Elore 2/2011. http://www.elore.fi/arkisto/2_11/mahlamaki.pdf
 • Lohjan hautausmaan saamia merkityksiä Eeva Joenpellon romaaneissa. – Kirkhakkinen, 2011.

2010

 • Yliopistokirjastot tietoyhteiskunnan muutosaallokossa. Kirja-arvio teoksesta Kaisa Sinikara 2007. Ammatti, ihminen ja maailmankuva murroksessa. Tutkimus yliopistokirjastoista ja kirjastonhoitajista tietoyhteiskuntakaudella 1970-2005. Helsinki: Helsingin yliopisto. – Elore 1/2010.
 • Kellä on korva, se kuulee. Kirja-arvio teoksesta Tom Arnkil 2010. Kyyroksen kirja. Kuninkaan korva, osa 1. – Yhteiskuntapolitiikka 3/2010. <http://www.julkari.fi/handle/10024/100748>
 • Seitsemän veljeksen salattu maa. Emanuel Swedenborgin ideoiden läsnäolo Aleksis Kiven Seitsemän veljestä -teoksessa. – Sananjalka 2010, 163-180.
 • Tiina Mahlamäki & Tomas Mansikka. Remarks on Swedenborgian Elements in the Literary Production of Johan Ludvig Runeberg. – Temenos 1/46.
 • Isä meidän, joka olet taivaassa. Kirja-arvio teoksista Michael Martin (toim.) Ateismi. Vastapaino, 2010 ja Ilkka Pyysiäinen: Jumalaa ei ole. Vastapaino, 2010. – Yhteiskuntapolitiikka 6/2010, 693-696. <http://www.julkari.fi/handle/10024/100595>

2009

 • Ääniä äänien takaa. Kirja-arvio teoksesta Outi Fingerroos & Tuulikki Kurki (toim.) Ääniä arkistosta, Helsinki, SKS 2008. – Elore 1/2009.
 • Näkökulmia nykykulttuurin tutkimukseen. Kirja-arvio teoksesta Erkki Vainikkala & Henna Mikkola (toim.) 2007. Nykyaika kulttuurintutkimuksessa, Jyväskylä, Nykykulttuurin tutkimuskeskus. – Elore 1/2009
 • ”Kuinka elää ihmisiksi?”. Eeva Joenpellon kirjailijamuotokuva. Helsinki, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.
 • Ajoista ja tiloista – Samanaikaisesti. Kirja-arvio teoksesta Doreen Massey 2008: Samanaikainen tila, Tampere, Vastapaino. – Elore 2/2009.
 • Tutkimusaineiston kolme kohtaloa. Kolumni. – Tietoarkisto2007, 21.

2008

 • Työntekoa ja rakkautta. Tove Janssonin elämä. Kirja-arvio teoksesta: Boel Westin: Tove Jansson. Ord, bild, liv. Helsingfors: Schildts, 2007. – AgricolaToisia tiloja – Heterotopiat Eeva Joenpellon Lohja-sarjassa. – Avain 2/2008, 16-29.
 • Tiina Mahlamäki, Ilkka Pyysiäinen & Teemu Taira (toim.) Pyhä. Raja, kielto ja arvo kansanomaisessa uskonnossa. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
 • Ydinperheen rajoja määrittelemässä. Kansanedustajien keskusteluja hedelmöityshoitolaista. – Tiina Mahlamäki, Ilkka Pyysiäinen & Teemu Taira (toim.) Pyhä. Raja, kielto ja arvo kansanomaisessa uskonnossa, 226-252. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.
 • Avaimia Suomessa asuvien islaminuskoisten ymmärtämiseksi. Kirja-arvio teoksesta Tuomas Martikainen, Tuula Sakaranaho & Marko Juntunen (toim.) Islam Suomessa. Helsinki: SKS, 2008. – Turun Sanomat 20.11.2008
 • Arkista likaa. Kirja-arvio teoksesta Olli Lagerspetz, Lika. Kirja maailmasta, kodistamme, Helsinki: Multikustannus, 2008. – Elore 2/2008.
 • Onnettomien ja sopeutumattomien naisten tekstejä. Kirja-arvio teoksesta Kirsi Tuohela, Huhtikuun tekstit, Helsinki: SKS, 2008. – Elore 2/2008.

2007

 • Kotiseudun tutut maisemat tarjoavat tärkeää aineistoa kirjailijoille. Sammatti ja Lohja näkyvät Joenpellon tuotannossa. – Turun Sanomat 8.8.2007.
 • Kirjoittaja saa parhaan palautteen lukijoiltaan. Turun Sanomat 5.10.2007.
 •  Elämänuskoa ja koulukortteereita. Eeva Joenpelto Lohjan kuvaajana. – Seppo Knuuttila & Ulla Piela (toim.) Menneisyys on toista maata, 191-201. Kalevalaseuran vuosikirja 86. Helsinki: SKS.
 • ”Et kaikkiitten näitten ryppyitten alla o juur se yks ja sama ihminen.” Vanhenevien naisruumiiden kuvia Eeva Joenpellon Lohja-sarjassa. – Naistutkimus-Kvinnoforskning 20 (4) 2007.

2006

 • Antisemitismin musta kirja. Kirja-arvio teoksesta Myllykoski, Matti & Lundgren, Svante: Murhatun jumalan varjo. Antisemitismi kristinuskon historiassa. Yliopistopaino. Helsinki 2005 – Agricola http://agricola.utu.fi/nyt/arvos/arvostelut.php?hakukohde=&
  jarjestys=&haku=&sivu=9&vps=100&arvostelu=983
 • Naisia kansalaisuuden kynnyksellä. Lectio praecursoria 3.12.2005. – Elore 1/2006.
 • Hyvän ja pahan tällä puolen. Kirja-arvio teoksesta: Pekka Laaksonen & Seppo Knuuttila & Ulla Piela (toim.) Kansanetiikkaa. Käsityksiä hyvästä ja pahasta. Helsinki: SKS, 2006. – Elore 1/2006.
 • Recent Studies on Religion and Gender in Comparative Religion in Finland. – Temenos. Nordic Journal of Comparative Religion 42:1.
 • Käsikirja ihmisiä tutkiville ihmisille. Kirja-arvio teoksesta: Arja Kuula. Tutkimusetiikka. Tampere: Vastapaino, 2006. – Elore 2/2006
 • Paikka tunteissa, muistissa ja mielessä. Kirja-arvio teoksesta: Knuuttila, Laaksonen & Piela (toim.) Paikka. Eletty, kuviteltu, kerrottu. Helsinki: SKS, 2006. – Agricola

2005

2004

 • Ruumis ja uskonto. – Ruumis ja teoria -verkko-opetuskurssi. Virtuaaliyliopisto.
 • Outi Fingerroos, Tuija Hovi, Tiina Mahlamäki, Teemu Taira (toim.), Uskontotieteen opiskeluopas. Turun yliopisto, Avoin yliopisto-opetus.
 • Anu Laukkanen & Tiina Mahlamäki (toim.) Moninaista kulttuurintutkimusta. – Elore 2/2004.
 • Anu Laukkanen & Tiina Mahlamäki. Moninaista kulttuurien tutkimusta. Johdatusta Sukupuoli-teemanumeroon. – Elore 2/2004.
 • Piika, taivaallintu ja agitaattoriakka. Kolme esitystä naisesta ja uskonnosta Eeva Joenpellon Lohja-sarjassa. – Elore 2/2004.
 • Henkilöiden sosiologiaa. Kirja-arvio teoksesta Kirsti Lempiäinen: Sosiologian sukupuoli. – Elore 2/2004.

2003

2002

 • Perinnearkiston tehtävät digitoinnin aikakaudella – Säilyvyys, saatavuus ja prosessointi. – Arkistot ja kulttuuri. Arkistoyhdistyksen julkaisuja 7. Helsinki, 151-165.
 • Outi Fingerroos, Anne Heimo, Tiina Mahlamäki ja Katriina Siivonen (toim.) Arkistoaineiston elinkaari – kulttuurientutkimuksen juridisia ja eettisiä kysymyksiä, Eloren teemanumero 2/2002
 • Fingerroos, Outi & Heimo, Anne & Mahlamäki, Tiina & Siivonen, Katriina. Johdanto. Arkistoaineiston elinkaari – kulttuurien tutkimuksen juridisia ja eettisiä kysymyksiä. – Elore 2/2002. http://cc.joensuu.fi/~loristi/2_02/fhms202.html
 • Löytyykö se netistä? Digitaalisen tutkimusainiston erityispiirteitä. – Elore 2/2002. http://cc.joensuu.fi/~loristi/2_02/mah202.html
 • Sitoutuva ja paikantuva nainen – Uskontotieteilijä kirjallisuustieteen ja naistutkimuksen kentillä. – Rajattomat. Johdatus uskontoetnografiaan. Verkkojulkaisu. Turun yliopisto, Uskontotiede. http://www3.utu.fi/hum/uskontotiede/rajat/kirja/tiina.htm
 • Mahlamäki, Tiina & Opas, Minna. Arkisto-opas: TKU-arkisto. Uskontotieteen julkaisuja 3. 2.korjattu painos. Turku: Turun yliopisto.

2001

 • From the field to the net: cataloguing and digitising cultural research material. – IASSIST Quaterly 25/3, 25-28.
 • Some guidelines for the archiving of qualitative research data in the digital era. – FF Network 22, 2-5, 13. http://www.folklorefellows.fi/netw/ffn22/guidelines.html
 • Mahlamäki, Tiina & Pasi Enges. From the field to the net: Analysing, cataloguing and digitalising the material of the Saami Folklore Project . – Ulrika Wolf-Knuts (toim.) Input & Output. The Process of Fieldwork, Archiving and Research in Folklore. Turku: NorFa.
 • Mahlamäki, Tiina & Timo Muhonen. Kulttuuriaineiston digitointi – Lähtökohdat, merkitys ja päämäärät. – Sananjalka 43. Suomen kielen seuran vuosikirja. Turku.

2000

 • Arkisto-opas: TKU-arkisto. Uskontotieteen julkaisuja 3. Turku: Turun yliopisto.

1996

 • Mitä on tutkittu kun on tutkittu uskonnollisuutta Suomessa? – Tuija Hovi ja Lotte Tarkka (toim.) Uskontotiede – folkloristiikka. Kirjoituksia opinnäytteistä. Etiäinen 3. Turku: Turun yliopisto.
Mainokset

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

%d bloggers like this: