Jätä kommentti

Presentations – Alustukset

2018

 • Huolenpito Talvadas-projektin aineistoista Turun yliopiston HKT-arkistossa. Dálvadasa – šurra, šárra ja hurra -seminaari, Sáivun kylätalo, Karigasniemi 30.8.2018
 • Imagination, Unicorns, and Gender. EASR Conference, Bern, Switzerland 18.6.2018.
 • Aistit ja kuvittelu elämäkertakirjoittajan työvälineinä. Uuden etsijöiden symposium 29.5.2018. Turun yliopisto.
 • Akateeminen lahjatalous ja refereelausuntojen herättämät tunteet. Referee-työpaja 24.5.2018. Turun yliopisto.
 • Kaunokirjallisia kuvauksia kotiinpaluista vuoden 1918 vankileiriltä. Kenen Suomi? -seminaari, Sammatti 12.5.2018.
 • Kersti Bergroth ja Aino Kallas: Kosmopoliittinen ystävyys. Ainon nimipäivät. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki 9.5.2018.

2017

 • Kersti Bergrothin elämäkerran kirjoittamisesta. Viipurin pitäjäseuran puurojuhla, Helsinki 16.12.2017
 • Tiina Mahlamäki, Kati Launis & Maarit Leskelä-Kärki: Keskustelu naisten elämäkertakirjallisuudesta. Pieni Kirjapuoti 8.12.2017
 • Kersti Bergroth ja Sininen kirja – tuulahdus kansainvälisyyttä 1920-luvun Suomessa. Arkistojen päivä 7.11.2017. Päivälehden museo, Helsinki.
 • Tiina Mahlamäki & Minna Opas: Kuvittelu. Studia Generalia -luentosarja Suuret kysymykset, Turun yliopisto, 24.10.2017
 • Senses and Imagination as Research Tools. Writing Biography of an Anthroposophical Author. EASR Conference, Leuven 21.9.2017
 • Kersti Bergroth, Rudolf Steiner ja Goethen Faust. Historiantutkimuksen päivät, Turku 19.10.2017.

2016

 • Kersti Bergrothin aatteelliset virtaukset pietismistä ateismin kautta teosofiaan ja antroposofiaan. Maailma mielessä. 1800-luvun tutkimusverkoston vuosikonferenssi, Helsinki 29.1.2016
 • Kersti Bergroth (1886–1975), Anthroposophy, and Art. Cultural Encounters through Reading and Writing, Glasgow 9.6.2016
 • Kersti Bergroth ja karjalaisuus. Viipurin pitäjäseuran elojuhla 19.9.2016

2015

 • Taiteilija henkisen maailman todellisuuden välittäjänä Kersti Bergrothin romaanissa ”Helena, Kristian ja taulu” (1920). 1800-luvun tutkimusverkoston vuosikonferenssi: Liikkeellä: Todelliset ja kuvitteelliset tilat, rajat ja siirtymät 1800-luvulla, Tampere 29.-30.1.2015
 • The concept of world view in teacher’s education program for Philosophy of Life. Workshop of the EASR Working Group on Religion in Secular Education, 9.-11.3.2015, Hannover, Germany
 • Pyhät tilat. Kulttuurihistorian 12 katsetta Turkuun -luentosarja. Turun ortodoksinen seurakunta, 13.3.2015
 • Non-religiosity and gender – Students’ attitudes and experiences. Old Religion and New Spirituality, University of Tartu, 27.–29.5.2015
 • The concept of world view in teacher’s education program for Philosophy of Life. IAHR World Congress, Erfurt, Germany 25.8.2015.
 • Swedenborg’s Reception within Anthroposophy: The case of the Finnish author Kersti Bergroth (1886–1975). IAHR World Congress, Erfurt, Germany, 27.8.2015.
 • Herääminen. Kersti Bergrothin tie ateistista antroposofiksi. Turun kaupunginkirjasto 30.11.2015.

2013

 • Mikä uskonto? Mikä tiede? Uskontotieteen Studia Generalia -luentosarja ”Näkyvä ja näkymätön uskonto”, 9.10.2013
 • Järjen ja tunteen kamppailu kirjailija Kersti Bergrothin maailmankatsomuksessa 1900-luvun alkuvuosikymmeninä. Järki & tunteet 1800-luvun tutkijaverkoston konferenssi, Turku 31.1.2013
 • Humanisti työssä. Raision lukio 24.3.2013

2012

 • Naisten ja miesten uskonto. TYKY 22.3.2012.
 • Kirjailijan kulttuurimaisema, Lohjan kaupunginkirjasto 19.4.2012
 • “Reaching eternal destinations”? – A tension between Anthroposophy and Art in the life and work of Kersti Bergroth (1886–1975). Paper presented in 11th EASR Conference, ”Ends and Beginnings”, Stockholm 24.8.2012.
 • Emanuel Swedenborg in the Newspapers of 19th Century Finland, The Edges of Freemasonry – Western Esotericism and the Enlightenment, Tampere 8.9.2012.

2011

 • Pyhän tilan käsitteestä. Esitelmä Bryggman-instituutin Pyhä tila -seminaarissa Turun Ylösnousemuskappelissa 7.2.2011.
 • Uskontotieteen näkökulmia monikulttuurisuuteen. Alustus monikulttuurisuuden ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen tutkimusverkoston seminaarissa 5.3.2011, Turun yliopisto.
 • Petos menneisyydessä. Jottei  varjos haalistu -teoksen syntytarina. Esitelmä Kirjailijoiden Lohja: Eeva Joenpelto -seminaarissa 18.6.2011, Sammatti.
 • Seekers and Finders. The Religiosity among the Students of Religion. Paper presented in 10th EASR Conference, ”New movements in religions. Trends and theories”, Budapest, Hungary, 20.9.2011.
 • Uskonnontutkijan suhde yhteiskuntaan. Suomen uskontotieteellisen seuran jatkokoulutusseminaari, Tvärminne 18.11.2011.

2010

 • Eeva Joenpelto ihmsenä ja kirjailijana. Sammattiseuran Kalevalanpävän juhlan juhlaesitelmä, Sammatti 28.2.2010.
 • Kirjailija Eeva Joenpelto. Esitelmä Keski-Pohjanmaan kesäyliopistossa, 10.2.2010 Kokkola.
 • Seksuaalisuus ja uskonto. Turun Vapaa-ajattelijoiden järjestämä paneelikeskustelu 17.4.2010.
 • The Influence of Emanuel Swedenborg on the national literature of the 19th century Finland. Emanuel Swedenborg—Exploring a ”World Memory” Context, Content, Contribution. International symposium, June 7–9, 2010 at the Royal Swedish Academy of Sciences in Stockholm, Sweden.
 • Raamatun mieskuvat. Keskustelupuheenvuoroja Radio Ylen Ykkösen Suoraa puhetta -ohjelmassa 25.9.2010
 • Eeva Joenpellon kirjailijamuotokuva. Esitelmä Lohjan kansallisten senioreiden tilaisuudessa, Lohja 17.10.2010.
 • Uusateismi. Esitelmä Turun SDP:n keskustelutilaisuudessa Turussa 29.10.2010
 • Minun kontekstini. Alustus Suomen uskontotieteellisen seuran jatkokoulutusseminaarissa, Tvärminne 19.11.2010
 • Mihin Suomi uskoo? Keskustelupuheenvuoroja Radio Ylen Ykkösen Suoraa puhetta -ohjelmassa 20.11.2010

2009

 • Emanuel Swedenborgin vaikutuksesta J. L. Runebergin ajatteluun ja tuotantoon. Identiteetit 1800-luvulla. 1800-luvun tutkimuksen verkoston 1. vuosikonferenssi, Helsinki 22.-23.1.2009.
 • Henkilötietolaki ja tekijänoikeudet aineistojen käytössä. Etiikkaseminaari, Pori 4.5.2009.
 • Eeva Joenpellon elämäkerran kirjoittamisprosessista. Porin kaupunginkirjaston ja Porin nuormarttojen kirjallisuusilta, 9.9.09.
 • The Reception of Emanuel Swedenborg in Finnish Newspapers in the 19th century. 9th EASR Annual Conference, Religion in the History of European Culture. 15.9., University of Messina, Italia.
 • Kuinka kirjoittaa elämäkerta? Elämä kerrottuna. Elämäkerran kirjoittamisen haasteet -seminaari Lohjan kaupunginkirjastossa 3.10.2009.
 • Mentoroinnin mahdollisuudet. Kurssi humanistisen alan väitöskirjojen ohjaajille 16.10.2009, Turun yliopisto.
 • Tutkimuseettisiä kysymyksiä. Kerrottu Saari -seminaari 30.10.2009 Saaren kartano.
 • Naisten ja miesten uskonto. Elämänkatsomuksia etsimässä -luentosarja Turun kaupunginkirjastossa 17.11.2009.

2008

 • Muistin politiikkaa. Eeva Joenpellon elämäkerran kirjoitusprosessi ja arkistoaineistot. – Arkistot ja kirjallisuudentutkimus. Metodisia avauksia, Helsinki 28.3.3008.
 • A study of Swedenborgian elements in the spiritual orientation of the Finnish national poet Johan Ludvig Runeberg. Paper presented in the 8th Conference of the European Association for the Study of Religions (EASR) ”Time of Decline, Time of Hope: Scientific, Cultural and Political Engagement of the Study of Religions” 7.–11.9.2008 Masaryk University, Brno, Czech Republic.
 • Mikä tekee uskonnoista vaarallisia? Luento Vaasan ikäihmisten yliopistossa 7.10.2008.
 • Tutkimusetiikka ja laadulliset aineistot. Suomen Uskontotieteellisen Seuran jatkokoulutusseminaari Eettiset kysymykset uskontotieteessä, Turku 7.11.2008.

2007

 • Religious argumentation behind the legislation process – The law on artificial insemination. Religion on the Borders, Tukholma 20.4.2007.
 • Eeva Joenpellon kotiseudut – julkiset puheet ja kirjoitukset lähteinä. Lohjan kaupungin kirjallisuusseminaari, 4.8.2007.

2006

 • Naisia kansalaisuuden kynnyksellä. Esitelmä Salon akateemiset naiset ry:n vuosikokouksessa, Salo 15.2.2006
 • Kirjallisuus uskontotieteilijän tutkimusaineistona. Esitelmä Suomen Uskontotieteellisen Seuran vuosikokouksessa, Turku 20.3.2006
 • Kotiseutu Eeva Joenpellon Lohja-sarjassa. Esitelmä Muurlan kotiseutuyhdistyksen vuosikokouksessa, Muurla 26.3.2006
 • Kirjallisuus uskontotieteilijän tutkimusaineistona. Esimerkkinä Eeva Joenpellon Lohja-sarja. Esitelmä Suomen kielen seuran vuosikokouksessa, Turku 6.4.2006

2004

 • Koulunpäättäjäisjuhlat kansallisena tilana – Eeva Joenpellon Lohja-sarjan kulttuuristen merkitysten rakentumisen tarkastelua. Multidisciplinarity and the cultural construction of reality. Research seminar of Folklore Studies and Comparative Religion. University of Joensuu, Mekrijärvi Research Station, Ilomantsi, 12.2.2004
 • Kansalaisuskonto, sukupuolittuneisuus ja erot. Sukupuoli, kansakunta, kansallisuus ja erot IV, Varalan urheiluopisto, Tampere, 1.3.2004
 • Keittiö, koti ja kylä: kansallisuuden sukupuolittuneet kronotoopit Eeva Joenpellon Lohja-sarjassa. Ritualized Spaces in Religion and Everyday Life, Tieteiden talo, Helsinki, 17.12.2004

2003

 • Sitoutuva ja paikantuva nainen. Sukupuolen ja kansalaisuuden rakentuminen Eeva Joenpellon Lohja-sarjassa. Kulttuuristen tulkintojen tutkijakoulun seminaari, Siuntio 21.2.2003

2002

 • Naiskansalaisuuden representaatioista Eeva Joenpellon Lohja-sarjassa. Kutsumus, ruumis, kokemus -seminaari, Turku 9.3.2002
 • Naisen paikantuminen Eeva Joenpellon Lohja-sarjassa. Kansallisuuden tilat: Koli suomalaisuuden mielenmaisemana -seminaari, Koli 4.-5.6.2002.
 • Eve Kosofsky Sedwickin habitation/nation -termiparin soveltaminen Eeva Joenpellon Lohja-sarjan tulkinnassa. Sukupuoli, kansakunta ja kansallisuus III -seminaari, Tampere 10.10.2002

2001

 • The legislations, the informants and the researcher – ethical problems concerning the digitisation of the qualitative archive material. Tartto 10.4.2001
 • As a woman, as a citizen – the representations of gender and citizenship in Finnish literature. Gendered representations and collective memories of nation, Turku 25.4.2001
 • From the field to the net. Cataloguing and digitising cultural research material. IASSIST, Amsterdam 17.5.2001
 • Cataloguing and digitising cultural research material. University of Essex 3.9.2001
 • Löytyykö se netistä? – Digitaalisen tutkimusaineiston käytön erityispiirteistä. Arkistoaineiston elinkaari -seminaari, Helsinki 9.11.2001

2000

 • The Structures and Borders of Nationality, The 15th Conference in Sociology of Religion, Oslo 11.8.2000.
 • Kansalaisuskonto ja sukupuoli, Sukupuoli, kansakunta ja kansallisuus -seminaari, Tampere 12.-13.10.2000.
 • Luterilaisuus suomalaisuudessa, Uskonto- ja elämänkatsomusmessut 14.10.2000, Turku
 • Avokeloilta tietoverkkoon: Perinneaineiston digitointiprojekti, Studia Cultura -seminaari 18.11.2000, Turku

1999

 • Archiving systems. Different systems of archiving and experiences of their digitalisation, FFSS99, Turku 12.8.1999
 • Civil Religion in Finland, Conference of the Society for the Scientific Study of Religion, Boston 6.11.1999
 • Civil Religion and Rituals in Finland, Suomen Uskontotieteellisen seuran seminaari, Tvärminne 28.11.1999
Mainokset

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

%d bloggers like this: